โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
คลังข้อสอบ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
เรียนรู้ออนไลน์กับครูธรรมาฯ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ห้องเรียนแห่งคุณภาพ
facebook แฟนเพจ ...ธรรมาต้นอ่อนทานตะวัน...
facebook แฟนเพจ ...เปตองธรรมา...
การแต่งกายของนักเรียน