โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายนวมินท์ อยู่เย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุวรา บัวทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา