โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.พ. 64 ประกาศแจ้งการเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามแจ้งการเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อความลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร
17 ธ.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-Net
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
10 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 10-12 พฤศจิการยน 2563
27 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู และทำบุญ ประจำปี2563
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
จัดพิธีไหว้ครู และทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9 รูป
ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
13 ส.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองการเปิดเรียนแบบปกติ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563เป็นต้นไป และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

01 ก.ค. 63 โรงเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 5870827
28 พ.ค. 63 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
27 พ.ค. 63 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 13.00-15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
26 พ.ค. 63 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 13.00-15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
25 พ.ค. 63 ถึง 28 พ.ค. 63 ส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้ผู้ปกครองมารับเพื่อให้นักเรียนดื่มที่บ้าน
ส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้ผู้ปกครองมารับเพื่อให้นักเรียนดื่มที่บ้าน มีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นอนุบาล 2
เวลา 13.00-15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563   เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลา 13.00-15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลา 13.00-15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขั้นตอนการรับมอบนมกล่อง ตามเวลาที่กำหนด
1. ผู้ปกครองมารับ ไม่ต้องให้นักเรียนมา
2. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
2. เว้นระยะห่างทางสังคม
4. ลงชื่อกับครูประจำชั้น
5. รับนมกล่อง  และ กลับบ้านทันที

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
25 พ.ค. 63 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-11.00 น. ชั้นอนุบาล 2 เวลา 13.00-15.00 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1