โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
170/2 ถนนเตชะวณิช   แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เบอร์โทรศัพท์ 025870827
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

อักษรย่อ 
                                          ก
                                    ดส.     ธม.
                         
                                          ก                     หมายถึง     กรุงเทพมหานคร
                                          ดส. (ซ้าย)             หมายถึง     สำนักงานเขตดุสิต
                                          ธม. (ขวา)              หมายถึง     โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

 
สีประจำโรงเรียน
                                         แสด   -   ดำ